izua eta desira
.
.
.
.
.
.
Bada laku izoztu handi bat
ene desira eta errealitatearen artean
Bada gatzaga handi bat
ene desira eta errealitatearen artean . . .

.
.
.
Irudia: “I z u a eta d e s i r a “, Fer.

Musika: Kuraia.

Comments

comments